Priser

Pr. 01.08.2022

Det skal lønne seg å bruke advokat. Men, det er vanskelig å gi generelle opplysninger om hva det koster å få gjennomført et oppdrag. Prisen avhenger ikke minst av arbeidets omfang, type sak, advokatens spesialinnsikt m.m. Vi forsøker ikke å ha den laveste timeprisen; til gjengjeld forsøker vi – på bakgrunn av erfaring og kunnskaper – å bruke mindre tid på oppdraget, slik at totalprisen likevel blir rimelig.

Advokattjenesten kan koste fra null kroner til mange hundretusen. Vi orienterer gjerne om mulighetene for fri rettshjelp, «no cure, no pay», rettshjelpsforsikring m.m., som er nødvendig å kjenne til når man har et rettslig problem.

Ta kontakt for å få en uforpliktende vurdering av saken og kostnadsspørsmålet.

Priseksempler

Pris vil kunne variere ut ifra oppdragets kompleksitet og omfang. Standard pris for en times konsultasjon er kr. 2.750,- (inkl. mva). For lengre oppdrag kan timeprisen bli lavere. For større skilsmisse- eller dødsbo vil timeprisen kunne være høyere. For privatpersoner (forbrukere) vil timeprisene variere fra 1.900 kroner (fullmektig) til 4.000 kroner (advokat med spesialkompetanse).

En enkel (ordinær) ektepakt vil koste ca. kr. 4.000,- (inkl. mva). Det kan bli mer hvis en rekke mer eller mindre spesielle forhold må vurderes; slik som fellesbarn/særkullsbarn, lange samboerforhold, gjeldsforhold, eksisterende formue m.m.

Et enkelt testament vil koste ca. 4.000,- (inkl. mva). Det kan bli rimeligere hvis testasjonen er svært enkelt. Det blir dyrere hvis en rekke hensyn og forhold skal vurderes og innarbeides.

De oppgitte priser dekker ikke kostnader advokaten påføres ved oppdraget, f.eks. rettsgebyrer og andre offentlige gebyrer til tinglysing m.m. Slike kostnader blir fakturert i tillegg til salæret.

Fri rettshjelp

Vi kan yte bistand under fri rettshjelpsordningen. I utgangspunktet må du da ha en årlig inntekt på maksimalt 320.000 kroner (som enslig og 490.000 kroner for ektefeller/samboere), og ikke ha en nettoformue på mer enn 100.000 kroner (i tillegg til bolig). Men, det er mange regler og hensyn, så ta gjerne kontakt for å få en konkret vurdering. I noen tilfeller kan det f. eks. dispenseres fra inntekts- og formuesgrensen, i andre tilfeller er ikke fagområdet dekket av fri rettshjelpsordningen osv.

Merverdiavgift

I alle prisene som er oppgitt her er merverdiavgiften inkludert. Gebyrer til det offentlige, som gebyrer til domstolene, tinglysingsgebyrer o.l. er normalt ikke avgiftspliktige.