Familierett og skifte

familie

Familierett handler om ekteskaps inngåelse og ikke minst avslutning. Når det gjelder inngåelsen, er det særlig opprettelse av ektepakt som kan være rettslig interessant. Skal du og ektefellen opprette ektepakt?

Det burde kanskje være forbudt å inngå ektepakt uten bistand fra egen advokat? Her kan man virkelig stelle det til for seg selv uten å vite hva man gjør. Felleseie, særeie, ene-eie og sameie. Det kan virke enkelt og greit, men det er det ikke. Store formuesoverføringer kan skje uten at man er klar over det. Søk faglig bistand på forhånd; det koster gjerne bare hundredeler i forhold til hva det koster å få rettet situasjonen i etterhånd! Ved ekteskapets avslutning, er det deling av eiendeler og verdier som er av særlig betydning. Under ekteskapet er det også regler om ektefellenes råderett over eiendeler og ektefellenes gjeldsansvar.

Samboere og deres rettsstilling er også en del av familierettsområdet. Området er mye mindre lovregulert enn forholdet mellom ektefeller. Derfor kan det være særlig behov for skriftlige avtaler mellom samboere. En samboeravtale blir som regel mye billigere enn flere runder i retten hvis samboerforholdet avsluttes. Men, selv uten en samboeravtale er man ikke fullstendig rettsløs. Det kan være fornuftig å konsultere advokat slik at man ikke blir stående på bar bakke.

I familieretten inngår også spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett for barn. Dette er spørsmål som ofte dukker opp når et ekteskap eller samboerforhold ender med brudd mellom foreldrene. Det kan være fornuftig å få faglig hjelp til å sette opp en samværsavtale, få svar på bidragsspørsmål mm.

Advokat Ola Viken har vært universitetslærer i familierett siden 1996, og en vesentlig del av vår praksis er knyttet til dette rettsområdet.