Arverett og skifte

arverett

Testament:

Skal man fordele sine etterlatenskaper ved testament, er det lurt å få faglig hjelp for å sikre seg at alt blir gjort riktig. Hvis man ikke har overholdt formkravene vil for eksempel testamentet ikke være gyldig.

Uskifte:

Før gjenlevende ektefelle overtar boet i uskifte, kan det være fornuftig å få en gjennomgang av situasjonen. Alt for mange underskriver ukritisk på uskiftebegjæringen. Men, det er mange spørsmål som bør vurderes. Unge enker/enkemenn bør aldri gå inn i uskifte. Er det livsforsikringer etter avdøde? Har gjenlevende eller avdøde stor særformue? Hvordan er det med gjeldsansvaret? Dette er noen av de spørsmål som bør gjennomgås. Sitter man i uskifte, er det også viktige regler man skal være klar over når det gjelder disposisjonsretten over boet. Det er også egne regler for forholdet mellom gjenlevende ektefelle og avdødes særkullsbarn.

Arveoppgjør:

Hvordan skal arven fordeles etter lov og testament? Hvilke rettigheter kan den enkelte arving gjøre gjeldende under et skifteoppgjør.

Pliktdelsarv:

Som i de fleste vestlige land, kan arvelatere i Norge ikke råde fritt over sine etterlatenskaper når han eller hun har livsaringer (barn, barnebarn osv.) .Livsarvingene har (som hovedregel) krav på b av formuen etter arvelater. Ønsker man en annen fordeling, kan faglig hjelp være nyttig. Akkurat som når arvelater har gått utover de rammer loven setter.

Forskudd på arv:

Er det fornuftig å overføre en del av formuen til neste generasjon allerede nå? Hvilken betydning får arveavgiften? Hvilke regler gjelder for fordeling mellom barna? Kan det ene barnet få arven sin nå, mens de andre må vente?

Avslag på arv:

En arving kan avslå arv. Arven går da videre på samme måte som om arvinger var død før arvelateren. En viktig grunn til å avslå arv (og la den helt eller delvis gå videre til egne barn/barnebarn) er å redusere arveavgiften, samtidig som den yngre generasjon ofte kan ha mer behov for en formuesøkning.

Offentlig skifte eller privat skifte? Vi betjener begge deler.

Advokat Ola Viken har vært universitetslærer i faget arverett siden 1989, og en vesentlig del av vår praksis er knyttet til dette rettsområdet.