Undervisning

Advokat Ola Viken har vært universitetslærer siden 1986, i trygderett (-86), arverett (-89), familierett (-96), velferdsrett (-96) og fast eiendoms rettsforhold (-96). Han driver utstrakt undervisningsvirksomhet ved universitet, folkeuniversitet og andre skoler som tilbyr jusundervisning. Han har også utgitt bøker for undervisning i trygderett, familierett og arverett, velferdsrett og fast eiendoms rettsforhold. Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Undervisningsvirksomheten drives som egen næring, og nærmere informasjon kan du finne her: www.lex-viken.no.